لوگو نفس

طراحی نرم افزار تحت ویندوز و وب

اغلب سازمانها، مراکز و شرکتهای ایرانی در فرآیندهای داخلی خود، نیازمندیهای خاص خود را دارند که می بایست در سیستم های نرم افزاری آنها پیش بینی گردد و خرید محصولات نرم افزاری آماده بصورت بسته نرم افزاری جوابگوی نیاز آنها نیست. بدین منظور ما نیازمندیهای خاص مشتریان را در نرم افزارهای سفارشی برطرف نموده و در غالب برنامه های کاربری خاص به آنها ارائه می کنیم.

مزایای طراحی نرم افزار سفارشی

متمایز ساختن کسب و کار اصلی شما
انعطاف پذیری جهت تغییر نرم افزار
هزینه توسعه نرم افزار های سفارشی اغلب از خرید آن کمتر می‌باشد
طراحی نرم افزار با توجه به نیاز ها و انتظارات کسب و کار شما
بهبود کارآیی و بهره وری
کاهش خرابی ها
متمایز ساختن شما از دیگر رقبا
کیفیت خدمات و رضایت مشتری

تیم طراحی نرم‌افزار نفس در مهلت زمانی مقرر با تمرکز بر روی کیفیت نرم‌افزار و نیازمندی‌ سازمان بهترین نتیجه را رقم خواهند زد.